Lista szkół - Gmina Rudna


Wybierz miasto:
szkoły Chobienia
szkoły Rudna

Gimnazjum w Chobieni
Szkolna 2
59-305 Chobienia
telefon: 0768439523
Przedszkole Gminne 59-305 Rudna ul. Piaskowa 5
Piaskowa 5
59-305 Rudna
telefon: 0768464045
Przedszkole w Chobieni
Szkolna 2
59-305 Chobienia
telefon:
Szkoła Podstawowa w Chobieni
Szkolna 2
59-305 Chobienia
telefon:
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Rudnej
Kolejowa 5
59-305 Rudna
telefon:
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Rudnej
Kolejowa 5
59-305 Rudna
telefon:
Technikum w Rudnej
Kolejowa 5
59-305 Rudna
telefon:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Rudnej
Kolejowa 5
59-305 Rudna
telefon:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rudnej
Kolejowa 5
59-305 Rudna
telefon:
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni
Szkolna 2
59-305 Chobienia
telefon: 0768439523
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej
Piaskowa 3,3a,3b
59-305 Rudna
telefon: 0768464747
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej Szkoła Podstawowa w Rudnej
Piaskowa 3
59-305 Rudna
telefon: 0768464043
Zespół Szkół im.Jana Pawła II w Rudnej Gimnazjum w Rudnej
Piaskowa 3b
59-305 Rudna
telefon: 0768464747
Zespół Szkół Rolniczych w Rudnej
Kolejowa 5
59-305 Rudna
telefon: 0768497310

1